Friday, November 03, 2006

SOCIAL ENGINE

Urtica, grupa za umetnička i medijska istraživanja Social Engine, 2004-2006


english
Social Engine istražuje kako se socio-kulturne informacije šire i na koji način oblikuju svet u kome živimo. Kreiran je kao online datoteka meme (grk. mimēma; eng. meme°), jedinica kulturnih obrazaca koji se mogu prenositi medju ljudima imitacijom (Richard Dawkins). Obzirom da meme ne predstavljaju univerzalne kodove, podlozne su konstantnim promenama, npr. modulacijama odredjenih izraza od korisnika do korisnika. U ovom slučaju meme predstavljaju textualne i vizuelne entitete koji poseduju snažan emotivni naboj i visok nivo inter-subjektivnih vrednosti.°

Kreiran u formi internet igre Social Engine omogućava korisniku da odabirajući određene ideje usmerava funkcionisanje sistema kao okruženja definisanog altruističkim odnosno ličnim interesima...opsirnije

Povodom realizacije projekta Prodor u realnost: Ukidanje javnog prostora objavljeni su reklama za Social Engine i text "I go i bos i jos mu zima - podrška umetničko istraživačkim projektima iz oblasti novih medija u Srbiji", u dnevnom listu Danas, 05. aprila, 2006...text


Social Engine, 2004-2006
Instalacija u prostoru
Muzej savremene umetnosti Beograd, April 2006Social Engine, 2004-2006
deo instalacijeSocial Engine, 2004-2006
deo instalacijeSocial Engine, 2004-2006
deo instalacije
°izraz analogan izrazu GEN; tvorac izraza Richard Dawkins 1976.
° prevod teksta sa stranice www.utrica.org